• Satisfied or refunded

  • Express
    Shipping

  • Shipping
    low cost

  • Customer Support
    +39 074239251

My Bag (0)
0 €0.00
Cart

You have no items in your shopping cart.

Processing of personal data

Privacy Policy

Pursuant to art. 13, D. Lgs. 196/03 "Personal data protection Code”, Arnaldo Caprai G.T. S.r.l., based in S.S. Flaminia Km.148, 06034 Foligno (PG), the Data Controller, hereby informs you that any data supplied to it that are personal as defined by the law shall be processed as follows:

Data processing purposes and procedures

Data are processed on the basis of contractual requirements and the resulting fulfilment of legal and contractual obligations and for the purpose of effective management of commercial relationships (establishment of commercial relationships, promotion, marketing, sales statistics, performance of administrative and accounting obligations arising from contract management, commercial transactions, commercial invoicing, credit recovery, historical archiving). Data shall be collected, stored and processed on paper and in IT /ITC systems in ways ensuring the security and confidentiality of such data. Data shall be processed for the entire duration of the commercial relationships established and also thereafter to fulfil legal obligations and for future commercial purposes.

Regarding your data, you may exercise the rights provided for in art. 7, D. Lgs 196/2003, within the limits and on the conditions indicated in art. 8, 9 and 10 of the aforesaid legislative decree. Under art.7 of same, you are entitled to obtain confirmation of the existence or non-existence of personal data referring to you, even if not yet registered, and their communication in an intelligible form. You are entitled to refuse permission, in part or whole and for legitimate reasons, for: processing of personal data referring to you even if pertinent to the purposes of their collection, processing of personal data referring to you for the purpose of sending advertising or direct sales material or conducting market research or commercial communication. For further details, see the Privacy Policy section of the general conditions of sale.

Having seen the notice received pursuant to art. 13, D. Lgs. 196/03, the Buyer shall give or refuse consent to process and communicate his/her personal data as defined by the aforesaid law within the limits and for the purposes and duration indicated in the notice and is aware that refusal, even for only one of such purposes, shall oblige Arnaldo Caprai G.T. S.r.l. to decline from providing services or supplies.

 

Netherland Privacy Policy 

Overeenkomstig art. 13 D.Lgs 196/03, "Italiaanse Wet Bescherming Persoonsgegevens”, informeert de vennootschap Arnaldo Caprai G.T. S.r.l., met maatschappelijke zetel in 06034 Foligno (PG), S.S. Flaminia Km. 148, eigenaar van de verzamelde gegevens, dat de verstrekte gegevens, die wettelijk als persoonsgegevens beschouwd worden, als volgd behandeld zullen worden: 

Doel en verwerkingsmodaliteit van de persoonsgegevens 

De gegevens worden behandeld in het belang van een contract en in naleving van de plichten van het toepasselijke recht, en voor een effectief beheer van de handelsbetrekkingen (opbouwen van handelsbetrekkingen, promotie, marketing, verkoopstatistieken, naleving van de administratieve plichten zoals het beheer van overeenkomsten en handselstransacties, handelsverrekeningen, invordering van schuldvorderingen, archivering). De gegevens worden verzameld, bewaard op papier en gegevensdragers en telematisch verwerkt, om de veiligheid en vertrouwelijkheiud van de gegevens te beschermen. De gegevens worden gedurende het hele contracttermijn gebruikt, en ook na het vervallen van het termijn voor het naleven van de plichten van het toepasselijke recht en voor verdere handelsdoelstellingen.

Wat betreft Uw persoonsgegevens, kunt U de rechten uitoefenen krachtens art. 7 D.Lgs 196/2003, onder de beperkingen en de voorwaarden van de artikelen 8, 9 en 10 van genoemd wetsbesluit. Overeenkomstig genoemd art. 7, heeft de belanghebbende het recht om inzage over zijn persoonsgegevens te vragen, voor zover nog niet geregistreerd, en om een verstaanbare communicatie daarvan te verkrijgen. De belanghebbende heeft het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken: voor wettige reden betreffende de behandeling van zijn persoonbsgegevens, in het geval dat deze niet relevant zijn voor het doel van de verzameling, of op een ongeschikte manier gebruikt worden voor het versturen van reklamemateriaal of directe verkoop, of voor marktonderzoek of handelscoimmunicatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de algemene verkoopsvoorwaarden, allinea policy privacy.

Na kennis te hebben genomen van de toelichting overeenkomstig art. 13 D.Lgs 196/03, zal de Afnemer wel of niet toestemming geven voor de behandeling en de communicatie van zijn persoonsgegevens, overeenkomstig genoemde wet, voor de, in de toelichting gespecificeerde  doelstellingen en de termijnen, bewust zijnde dat bij gebrek aan toestemming, ook tot slechts een van de aangegeven doelstellingen, Arnaldo Caprai G.T. S.r.l. geen prestaties, diensten of voorzieningen zal leveren.

Charity

AIL Logo
WWF Logo
Telethon Logo
Lega filo d'oro Logo
Mission Bambini
Darmkanker
Komen
Loading...
Please wait...